เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติ 114 ปี เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ เครดิตฟรี เรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 114 ปี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2440 - 2553 ) จากข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้ มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด ทำให้ทราบว่าเรือนจำจังหวัดชัยภูมิมีประวัติความเป็นมาแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ ยุคเรือนจำเก่า และยุคเรือนจำปัจจุบันภาพกำแพงเรือนจำเก่า ด้านทิศตะวันตก ติดถนนศึกษา ปัจจุบันบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของสำนักงานธนารักษ์จังหวัดชัยภูมิ สล็อต ยุคที่ 1 เรือนจำเก่า เปิดดำเนินการเมื่อปี…
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

ประวัติทัณฑสถานวัยหนุ่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เครดิตฟรี ตั้งอยู่เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ทั้งหมด 124 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา แบ่งเป็นเนื้อที่ภายใน 9 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวาเป็นเนื้อที่ภายนอก 115 ไร่ 5 ตารางวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ…
เรือนจำอำเภอธัญบุรี

เรือนจำอำเภอธัญบุรี

ประวัติเรือนจำอำเภอธัญบุรีประวัติและสถานที่ตั้งเรือนจำอำเภอธัญบุรีโดยสังเขป เครดิตฟรี เรือนจำอำเภอธัญบุรี เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเรือนจำอำเภอที่มีความมั่นคงปานกลาง ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ส. 2452 รวมถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 107 ปี(ปี 2559) มีพระสิทธิศักดิ์ธัญญะเขตต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการคนแรก ในปี พ.ศ. 2452 - 2459 จนถึงปัจจุบันมีผู้บัญชาการฯ ทั้งหมด 50…