เรือนจำจังหวัดพิจิตร

เรือนจำจังหวัดพิจิตร

วิสัยทัศน์เรือนจำจังหวัดพิจิตรเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการควบคุม พัฒนาแก้ไขผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีภารกิจพันธกิจที่ 1พันธกิจที่ 2ปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมผู้ต้องขังอย่างดีเยี่ยมเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยมควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาสู่สากลเป้าประสงค์ การควบคุมและการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังพัฒนาทักษะฝีมือ ความชำนาญ และสร้างความเข้าใจกับสังคมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในงานราชทัณฑ์และเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างกว้างขวางใช้หลักธรรมาภิบาล เครดิตฟรี ยุทธศาสตร์เรือนจำจังหวัดพิจิตรพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขังให้บรรลุเป้าหมายและปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สล็อต ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ในการควบคุมผู้ต้องขังให้บรรลุเป้าหมายและปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยยึดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเสริมสร้างและส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรในงานราชทัณฑ์อย่างกว้างขวาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสนับสนุนความเป็นมืออาชีพในงานราชทัณฑ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในงานราชทัณฑ์ งานตามนโยบายรัฐบาล ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการนำปัสสาวะตรวจหาสารเสพติดทั้งผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่โครงการให้ความรู้และแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการให้บุคคลภายนอก (ชุดปฏิบัติการพิเศษ)…
จับ นร.ช่างกลค้ายาบ้า โยงเครือข่ายคุกอุดรฯ

จับ นร.ช่างกลค้ายาบ้า โยงเครือข่ายคุกอุดรฯ

ตำรวจรวบ นร.ช่างกล ปี 1 เอเย่นต์ขายยาบ้าให้นักเรียน-นักศึกษา ทั่ว จ.อุดรธานี ได้ของกลางกว่า 1 พันเม็ด สารภาพ ผันตัวมาขายยาเพราะได้คำแนะนำจาก "เชษฐ์ เซ็กซี่อ้า" ผู้ต้องขังเรือนจำกลางอุดรธานีเมื่อเวลา 00.30 น. วันที่ 27 ม.ค. 57 พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.สส.ภ.จว.อุดรธานี สืบทราบว่า มีการลักลอบมั่วสุม และจำหน่ายยาบ้า ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ บ้านดอนอีไข ต.นาดี…
ข่าวทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

ข่าวทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น

เจ้าหน้าที่บุกทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ค้นสิ่งผิดกฎหมาย เครดิตฟรี เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 เวลา 06.00น. ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายอดุลย์ ประยูสิทธิ์ ผอ.ปปส.ภ.4 ,พ.ต.อ.นพดล เพ็ชร์สุทธิ์ สล็อต รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น และนายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น สนธิกำลังร่วมตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองและ ปปส.รวมกว่า…