ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดกิจกรรมไหว้ครู

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดกิจกรรมไหว้ครู

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกจัดกิจกรรมไหว้ครูวันที่ 12 มิถุนายน 2557 นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี ไหว้ครูและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกโดยมีนางบุษยา ศักรากูร เครดิตฟรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ว่า สำหรับศูนย์การเรียนนารีพิษณุโลก ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2557 ให้กับผู้ต้องขังจำนวน 399 คน สล็อต เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ที่ให้วิชาความรู้แก่ผู้ต้องขัง พร้อมกับมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้ต้องขังที่สำเร็จในหลักสูตรประจำปี 2557 เพื่อเป็นการรับรองคุณวุฒิแก่ผู้ต้องขัง สามารถนำใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับนี้ไปประกอบอาชีพได้หลังพ้นโทษต่อไป สล็อตออนไลน์ สำหรับนักศึกษาผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาให้หลักสูตรต่างๆอาทิ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสายสามัญ(ผู้ไม่รู้หนังสือ…
วันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันโทเอนก ยมจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอหล่มสัก และห้องประชุมเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันโทเอนก ยมจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอหล่มสัก และห้องประชุมเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พันโทเอนก ยมจินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้เชิญที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน เครดิตฟรี ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเรือนจำอำเภอหล่มสัก และห้องประชุมเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อมอบนโยบายกระทรวงยุติธรรมเพิ่มเติม รับทราบผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในพื้นที่ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้มุ่งเน้นในประเด็นสำคัญ ดังนี้ สล็อต ๑.…
จับแล้ว 4 ผู้ต้องขังหนีเรือนจำสว่างแดนดิน เร่งติดตามอีก 1 คน

จับแล้ว 4 ผู้ต้องขังหนีเรือนจำสว่างแดนดิน เร่งติดตามอีก 1 คน

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมผู้ต้องขังหลบหนีเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ได้แล้ว 4 คน เร่งติดตามที่เหลืออีก 1 คน พร้อมขอความร่วมมือบุคคลใกล้ชิดช่วยเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัว เครดิตฟรี วันนี้ (4 พ.ค.2563) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 เกิดเหตุผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำอำเภอ สล็อต สว่างแดนดิน จ.สกลนคร จำนวน 5…
เจ้าหน้าที่,วิสัยทัศน์ของกรมราชทัณฑ์,พันธกิจของกรมราชทัณฑ์,การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ของเรือนจำสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่,วิสัยทัศน์ของกรมราชทัณฑ์,พันธกิจของกรมราชทัณฑ์,การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ของเรือนจำสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่นายสมบูรณ์ ศิลาผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการ เครดิตฟรี นายวินัย หมวกมณีผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ๑นายวินัย ชาวตะโปนผู้อำนวยการส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ๒นายวรชาติ พรมศรีหัวหน้าฝ่ายควบคุมกลางนายนรินธร กันสิทธิ์ผู้บังคับแดนแดน ๑นายณรงค์ศักดิ์ ไชยนอกผู้บังคับแดนแดน ๒นายภุชง พลรักษาผู้บังคับแดนแดน ๓นางภีรนุช สุวรรณนิมิตผู้บังคับแดนแดน ๔นายสุวิน มั่นจีนหัวหน้าสถานพยาบาลนายสมชาย ประทิงจิตต์หัวหน้าสถานตรวจพิสูจน์ฯ ชายนายอำนาจ หิรัญรักษ สล็อต หัวหน้าฝ่ายจำแนกนายธนศักดิ์ มีสวรรค์หัวหน้าฝ่ายรักษาการนายวินัย หมวกมณีผู้อำนวยการ ส่วนทัณฑปฎิบัตินายบำเพ็ญ สมภักดีผู้อำนวยการ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขังนายบำเพ็ญ สมภักดีรักษาการผู้อำนวยการ ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขังนายเอกสิทธิ์…