เรือนจำจังหวัดลำพูนเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดลำพูนเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

เรือนจำจังหวัดลำพูนเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง หลักสูตร “สัคคสาสมาธิตามแนวทางพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยัง สิรินฺธโร )” เครดิตฟรี วันนี้(21 ต.ค. 58)เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดลำพูน เลขที่ 212 หมู่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง “หลักสูตรสัคคสาสมาธิ” ตามแนวทางพระธรรมมงคล สล็อต ญาณ (หลวงวิริยังค์ สิรินฺธโร)…
พระองค์ภา ทรงนำธรรมะสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่ผู้ต้องขัง

พระองค์ภา ทรงนำธรรมะสร้างความเข้มแข็งทางใจแก่ผู้ต้องขัง

โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 13 โดยยังคงมีวัตถุประสงค์ใน เครดิตฟรี การช่วยเหลือผู้ต้องขังชายและหญิงในเรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ รวมทั้งเด็กติดผู้ต้องขัง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดโครงการกำลังใจไปในเรือนจำและทัณฑสถานหญิงแล้ว 18 แห่งทั่วประเทศ และล่าสุด ได้เปิดดำเนินโครงการกำลังใจฯ แห่งที่ 19 โดยโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจฯ “ธรรมด้วยพัชรธรรม & เชื่อมเรือนจำกับสังคม” ณ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ…
แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562 เรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แผนปฏิบัติราชการ กรมราชทัณฑ์ พ.ศ. 2559 – 2562 เรือนจำอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559-2562 มีสาระสำคัญ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์หลัก และแนวทางการ ดำเนินงาน ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมผู้ต้องขังตามหลักมาตรฐานสากล เป้าประสงค์ : ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล กลยุทธ์หลัก : พัฒนาระบบการ เครดิตฟรี ควบคุมผู้ต้องขัง พัฒนาระบบการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังลดความแออัดของผู้ต้องขัง แนวทางการด ำเนินงาน : พัฒนาการก่อสร้างเรือนจำและทัณฑสถานตามหลักทัณฑวิทยา มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการควบคุมและป้องกันรักษาความ ปลอดภัยและระงับเหตุร้ายภายในเรือนจำ รวมทั้งพัฒนามาตรฐานด้านการปฏิบัติและควบคุมผู้ต้องขังและการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมของเจ้าหน้าที่…