จัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเรือนจำอำเภอเทิง จัดโครงการประชารัฐ “ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง”

จัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเรือนจำอำเภอเทิง จัดโครงการประชารัฐ “ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง”

จัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเรือนจำอำเภอเทิง จัดโครงการประชารัฐ “ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง” จัดหางานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเรือนจำอำเภอเทิง จัดโครงการประชารัฐ “ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้ต้องขัง” คืนคนดีกลับสู่สังคม ขานรับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ปัญหาแรงงานในบางอาชีพ เครดิตฟรี วันนี้ (8 มี.ค.62) นายกิตติพงษ์ สาหร่าย รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง จังหวัดเชียงราย ในหลักสูตร “การปักผ้าด้นมือ” ที่เรือนจำอำเภอเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย…
แนะนำครัวเอื้องแซะ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จำหน่ายขนมไทยฝีมือผู้ต้องขังหญิง

แนะนำครัวเอื้องแซะ เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จำหน่ายขนมไทยฝีมือผู้ต้องขังหญิง

เรือนจำแม่สะเรียงเปิดครัวเอื้องแซะ ส่งเสริมสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้ ระหว่างต้องขังแก่นักโทษหญิง โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัวหลังพ้นโทษนายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ทางเรือนจำอำเภอแม่สะเรียงได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพแกผู้ต้องขังหญิงในการทำขนมไทยเบเกอรี่ น้ำดื่มสมุนไพร เพื่อส่งเสริมภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังหญิง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ เครดิตฟรี อาทิ ขนมหม้อแกง ขนมต้ม ตะโก้ ขนมไข่ คุกกี้ เค้ก ขนมปั่นสิบ ขนมเทียน น้ำมะตูม น้ำกระเจี๊ยบ เป็นต้น บริเวณแดนหญิงเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงแล้วยังเป็นการสร้างการยอมรับเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับออกไปใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม…
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำจังหวัดหนองคาย

ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจเรือนจำจังหวัดหนองคาย

บทบาท หน้าที่ ภารกิจจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง บริหารและดำเนินการ จัดการศึกษาการอบรมและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝังและปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตสำนึก เครดิตฟรี ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้เปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดี จัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา เช่น ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติโสตทัศนูปกรณ์ การศึกษาหลักสูตรวิชาชีพ การศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และประถมศึกษาตามหลักสูตรสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การจัดการศึกษาธรรมศึกษา ตามหลังสูตรมหาเถรสมาคมการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้านจิตใจเป็นต้นว่าการจัดกิจกรรมนันทนาการดนตรีบำบัด การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและพัฒนาจิตใจ การจัดกิจกรรมเสริมการพัฒนาจิตใจเช่นกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน เนตรนารี เป็นต้น และหน้าที่อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น งานการศึกษา…
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก

เกี่ยวกับเรา เครดิตฟรี ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นหน่วยงานราชการสังกัดส่วนกลาง ตั้งที่ทำการอยู่ภูมิภาค เลขที่ 111 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 เป็นเรือนจำเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังเฉพาะทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม มีความมั่นคงปานกลาง ควบคุมผู้ต้องขังเฉพาะเพศชาย เหลือโทษจำคุกต่อไม่เกิน 15 ปี วิสัยทัศน์"ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในด้านการควบคุม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอุตสาหกรรม ในการแก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัย สร้างงาน สร้างอาชีพ…
เปิดเรือนจำขยายพันธุ์สุนัข ปรับพฤติกรรมนักโทษ

เปิดเรือนจำขยายพันธุ์สุนัข ปรับพฤติกรรมนักโทษ

กระทรวงยุติธรรมนำร่องเรือนจำชัยภูมิเปิดโรงขยายพันธุ์สุนัขแห่งแรกกว่า ๕ สายพันธุ์ เพื่อนำไปช่วยค้นหายาเสพติดและวัตถุระเบิด พร้อมแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ให้จิตใจอ่อนโยนมากขึ้น เตรียมขยายผลสู่เรือนจำทั่วประเทศ เครดิตฟรี เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ และหัวหน้าหน่วยระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม เดินทางร่วมเป็นประธานเปิดป้ายโรงเลี้ยงและขยายพันธุ์สุนัข นำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยมีนายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยภูมิเป็นผู้ดูแลโครงการนำร่องครั้งนี้ ซึ่งจะมุ่งเน้นเป็นเรือนจำนำร่องเพื่อเข้ามาช่วยแก้ปัญหาการแออัดของผู้ต้องขังโทษสถานเบาในระดับเรือนจำประจำจังหวัดที่จังหวัดชัยภูมิจะมีผู้ต้องขังต้องโทษไม่เกิน ๑๕ ปี สล็อต…