ข่าวเหยี่ยวดำนิวส์ …เรือนจำกลางกำแพงเพชร ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562 ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของเหล่าญาติที่มารอรับ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข่าวเหยี่ยวดำนิวส์ …เรือนจำกลางกำแพงเพชร ปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562 ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นของเหล่าญาติที่มารอรับ ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปีพ.ศ. 2562โดยมีนายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานความว่า….ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชโองการ โปรดเกล้า ให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริ เห็นว่าในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรม เครดิตฟรี ราชาภิเษกนับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้อง ราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อาจจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ดังนั้น สล็อต เรือนจำกลางกำแพงเพชรจึงได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา…
แม่ฮ่องสอน-เรือนจำแม่สะเรียง ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก

แม่ฮ่องสอน-เรือนจำแม่สะเรียง ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก

แม่ฮ่องสอน-เรือนจำแม่สะเรียง ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก 26 คน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เครดิตฟรี แม่ฮ่องสอน-เรือนจำแม่สะเรียง ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษชุดแรก 26 คน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สล็อต นายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 ซึ่งทางเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง มีผู้ต้องราชทัณฑ์ชุดแรกที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้ 26 คน ท่ามกลางความดีใจของญาติที่มารับตัวกลับบ้าน และ ให้คำมั่นสัญญาจะกลับตัวเป็นคดีของสังคม สล็อตออนไลน์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริเห็นว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา…
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ

วันนี้ (17 พ.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เครดิตฟรี ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกรีฑา แก้วเทศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว รวมทั้งสิ้น 293 คน โดยแยกประเภทการปล่อยตัวตามมาตรา 6 จำนวน 178…