ปลุกพลังพ่อแม่ เสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านให้ลูกน้อย เติบโตสมวัย

ปลุกพลังพ่อแม่ เสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านให้ลูกน้อย เติบโตสมวัย

การเตรียมความพร้อมตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ เพื่อให้คุณแม่คลอดลูกออกมาอย่างสมบูรณ์ เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และเมื่อลูกน้อยลืมตาดูโลกการประคบประหงมดูแลเพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัยเป็นอีกเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรเอาใจใส่ เพื่อเป็นการเติมเต็มศักยภาพลูกน้อย ในทุกย่างก้าวของการเติบโต slotxo พญ.มัณฑนา ชลานันต์ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า ด้วยความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกคือ หนูน้อยคุณภาพ “การสร้างลูก” จึงเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความเอาใจใส่เป็นพิเศษ หากเปรียบการสร้างลูกเป็นการต่อจิ๊กซอว์แผ่นใหญ่นับพันชิ้น การหาชิ้นหัวมุมเจอและเริ่มต่ออย่างถูกต้องจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การต่อชิ้นต่อไปที่ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับการที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจความต้องการของลูกน้อยวัยแรกเกิดได้เร็ว ก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการ สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกผูกพันและเคารพเชื่อมั่นระหว่างกันในอนาคต แต่บางครั้งในระหว่างที่ต่อจิ๊กซอว์ คุณพ่อคุณแม่อาจเกิดความสงสัย ลังเล และไม่แน่ใจว่าชิ้นที่กำลังจะวางลงไปนั้นถูกต้องหรือไม่ และยิ่งสับสนเมื่อเห็นชิ้นข้างๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งอาจไม่ต่างอะไรกับการที่คุณพ่อคุณแม่กังวลว่าลูกวัย 10…
ปลุกพลังพ่อแม่ เสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านให้ลูกน้อย เติบโตสมวัย

ปลุกพลังพ่อแม่ เสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านให้ลูกน้อย เติบโตสมวัย

การเตรียมความพร้อมตั้งแต่ลูกน้อยอยู่ในครรภ์ เพื่อให้คุณแม่คลอดลูกออกมาอย่างสมบูรณ์ เป็นเรื่องที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และเมื่อลูกน้อยลืมตาดูโลกการประคบประหงมดูแลเพื่อให้ลูกน้อยแข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัยเป็นอีกเรื่องสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรเอาใจใส่ เพื่อเป็นการเติมเต็มศักยภาพลูกน้อย ในทุกย่างก้าวของการเติบโต slotxo พญ.มัณฑนา ชลานันต์ กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า ด้วยความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่จะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกคือ หนูน้อยคุณภาพ “การสร้างลูก” จึงเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความเอาใจใส่เป็นพิเศษ หากเปรียบการสร้างลูกเป็นการต่อจิ๊กซอว์แผ่นใหญ่นับพันชิ้น การหาชิ้นหัวมุมเจอและเริ่มต่ออย่างถูกต้องจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การต่อชิ้นต่อไปที่ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับการที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจความต้องการของลูกน้อยวัยแรกเกิดได้เร็ว ก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงกับความต้องการ สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งความรู้สึกผูกพันและเคารพเชื่อมั่นระหว่างกันในอนาคต แต่บางครั้งในระหว่างที่ต่อจิ๊กซอว์ คุณพ่อคุณแม่อาจเกิดความสงสัย ลังเล และไม่แน่ใจว่าชิ้นที่กำลังจะวางลงไปนั้นถูกต้องหรือไม่ และยิ่งสับสนเมื่อเห็นชิ้นข้างๆ ที่คล้ายกัน ซึ่งอาจไม่ต่างอะไรกับการที่คุณพ่อคุณแม่กังวลว่าลูกวัย 10…