เลย-เรือนจำเลยปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ 232 ราย ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

เลย-เรือนจำเลยปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์ 232 ราย ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรือนจำจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับ เครดิตฟรี พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2562 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีนายวิศาล พรเลิศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานนายวิศาล พรเลิศ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลยกล่าวว่า ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…
เรือนจำการขอนแก่นปล่อยตัวนักโทษ

เรือนจำการขอนแก่นปล่อยตัวนักโทษ

ขอนแก่นปล่อยตัว349ผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ พร้อมปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เครดิตฟรี ขอนแก่นปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 349 คนพร้อมปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ด้วยการให้ผู้พ้นโทษนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 ก.ย.2563 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรม โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ให้กับผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 451 คน รวมทั้งการประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยในปีนี้มีผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ…
ข่าวเรือนจำจังหวัดยโสธร

ข่าวเรือนจำจังหวัดยโสธร

ตรวจคุณภาพน้ำเสียในเรือนจำจังหวัดยโสธรวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าทีจากกรมอนามัย เขต 10 อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เข้าตรวจคุณภาพน้ำเสียในเรือนจำจังหวัดยโสธร เครดิตฟรี กิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณ จังหวัดยโสธรวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายเฉลา สร้อยทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมกาแฟรับอรุณ เดือนมีนาคม 2564 เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดยโสธร…
กิจกรรมสถานกักขังกลางจังหวัดตราด

กิจกรรมสถานกักขังกลางจังหวัดตราด

กิจกรรมสถานกักขังกลางจังหวัดตราด เครดิตฟรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นายฐิติพันธุ์ มนูจันทรัถผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยสถานกักขังกลางจังหวัดตราด ได้ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน ๕ ราย เป็นผู้ต้องกักขังชาย จำนวน ๔ ราย ผู้ต้องกักขังหญิง ๑ ราย สล็อต วันที่…
ปล่อยตัวนักโทษเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

ปล่อยตัวนักโทษเรือนจำจังหวัดสระแก้ว

เรือนจำสระแก้ว ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ 102 คน เครดิตฟรี สระแก้ว – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน 102 คน ที่เรือนจำจังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 2 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว…
ปล่อยตัว256นักโทษ ถวายสมเด็จพระเทพฯ60พรรษา

ปล่อยตัว256นักโทษ ถวายสมเด็จพระเทพฯ60พรรษา

เรือนจำแปดริ้วปล่อยตัว 256 นักโทษ ตามมาตรา 6 (1) และ 6 (1ฉ) รวมถึง มาตรา 5 (1) ถวายสมเด็จพระเทพฯ 60 พรรษา เครดิตฟรี นายยศพนต์ สุธรรม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ได้ทำพิธีปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่เหลือกำหนดโทษจำคุกต่อไปไม่เกิน 1 ปี ตามมาตรา 6 (1) จำนวน 183 คน และนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมที่เหลือกำหนดโทษไม่เกิน…