กิจกรรม เรือนจำอำเภอฝาง

กิจกรรม เรือนจำอำเภอฝาง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564เรือนจำอำเภอฝาง จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจ้าหน้าที่เข้าทดสอบจำนวน 64 รายผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เครดิตฟรี วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝางมอบให้สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำอำเภอฝาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สล็อต…
กิจกรรม เรือนจำอำเภอฝาง

กิจกรรม เรือนจำอำเภอฝาง

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564เรือนจำอำเภอฝาง จัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเจ้าหน้าที่เข้าทดสอบจำนวน 64 รายผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เครดิตฟรี วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝางมอบให้สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอฝาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำอำเภอฝาง ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR) การให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สล็อต…