เรือนจำอำเภอธัญบุรี

เรือนจำอำเภอธัญบุรี

ประวัติเรือนจำอำเภอธัญบุรีประวัติและสถานที่ตั้งเรือนจำอำเภอธัญบุรีโดยสังเขป เครดิตฟรี เรือนจำอำเภอธัญบุรี เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคสังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นเรือนจำอำเภอที่มีความมั่นคงปานกลาง ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ส. 2452 รวมถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 107 ปี(ปี 2559) มีพระสิทธิศักดิ์ธัญญะเขตต์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการคนแรก ในปี พ.ศ. 2452 - 2459 จนถึงปัจจุบันมีผู้บัญชาการฯ ทั้งหมด 50…
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

ในปี พ.ศ. 2470 กรมราชทัณฑ์ได้ก่อสร้างเรือนจำใหม่ ที่ตำบล บางขวางอำเภอ ตลาดขวัญ จังหวัดนนทบุรี แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ.2479 โดยใช้ชื่อว่า. “เรือนจำมหันตโทษ.” เครดิตฟรี วัตถุประสงค์เพื่อต้องการย้ายผู้ต้องขังที่มีโทษสูงจาก กองมหัตโทษ มาคุมขังในเวลาต่อมาได้เปลี่ยน ชื่อเป็น “เรือนจำกลางบางขวาง ” เป็นเหตุให้เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับเรือนจำกลางบางขวาง โดยอาศัยพื้นที่ส่วนหนึ่งทางทิศใต้ของเรือนจำกลางบางขวาง มีเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 29 ตารางวา มีผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางรักษาการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี…
เรือนจำจังหวัดชัยนาท

เรือนจำจังหวัดชัยนาท

เรือนจำจังหวัดชัยนาทเรือนจำจังหวัดชัยนาท สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เดิมตั้งอยู่ที่บ้านหัวแหลมตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้ขึ้น ภายในเรือนจำจึงได้ย้ายมาสร้างใหม่ที่สถานที่ปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ ถนนชัยณรงค์ ตำบลในเมืองจังหวัดชัยนาท ห่างจากเรือนจำปัจจุบันประมาณ ๑ กิโลเมตรโครงสร้างกำดังเจ้าหน้าทีเรือนจำจังหวัดชัยนาทนายขวัญไชย สันติภราภพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชัยนาทนายบุญส่ง เพชรสัมฤทธิ์หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ เครดิตฟรี ข้าราชการ 14 คนนางเนาวรัตน์ บัวเฉียงหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไปข้าราชการ 6 คนพนักงานราชการ 1 คนลูกจ้างประจำ 1 คนนายบุญยัง ใจเย็นหัวหน้าฝ่ายทัณฑปฏิบัติฝ่ายทัณฑปฏิบัติข้าราชการ…