จังหวัดนครสวรรค์มอบประกาศนียบัตร โคกหนองนาแห่งความหวังฯ ให้ผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ

จังหวัดนครสวรรค์มอบประกาศนียบัตร โคกหนองนาแห่งความหวังฯ ให้ผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ

จังหวัดนครสวรรค์มอบประกาศนียบัตร โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ให้ผู้ต้องขังที่กำลังพ้นโทษ หลังลงมือปฏิบัติออกแบบสร้างพื้นที่จำลองลงมือปฏิบัติ ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ให้เกิดความมั่นคงในชีวิตที่ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น จังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้ผู้ต้องขังที่เข้ารับการอบรมและลงมือปฏิบัติ การพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไป เครดิตฟรี ปฏิบัติหลังพ้นโทษ โดยนายพิทักษ์ หนูน้อย ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เพื่อสร้างต้นแบบทฤษฎีใหม่ด้วยการปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา…
เรือนจำจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ต้องขังโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”

เรือนจำจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ต้องขังโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ เรือนจำจังหวัดน่าน อ.เมือง จังหวัดน่าน นายนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่า เครดิตฟรี ราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรม จำนวน 157 คน โดยมีนายเลิศชาย ชูรัตน์ ผู้ บัญชาการเรือนจำน่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เรือนจำ เข้าร่วม สล็อต…
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 มุ่งหวังผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เมื่อพ้นโทษออกไป

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จัดพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 มุ่งหวังผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เมื่อพ้นโทษออกไป

วันนี้ (15 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. ที่ แดนเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ จำนวน 159 คน เครดิตฟรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รุ่นที่ 2/2 เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้น…
เรือนจำการขอนแก่นปล่อยตัวนักโทษ

เรือนจำการขอนแก่นปล่อยตัวนักโทษ

ขอนแก่นปล่อยตัว349ผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ พร้อมปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เครดิตฟรี ขอนแก่นปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 349 คนพร้อมปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ด้วยการให้ผู้พ้นโทษนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 15 ก.ย.2563 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการอบรม โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ให้กับผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 451 คน รวมทั้งการประกอบพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยในปีนี้มีผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ…
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จัดพิธี ปิด โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ”

ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จัดพิธี ปิด โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ”

วันนี้ ( 2 ต.ค.63 ) ที่ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ นายนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน เครดิตฟรี ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ” ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ โดยมี นางสาวสุธัญญา ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กล่าวรายงานตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา…
เรือนจำชัยนาทอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เรือนจำชัยนาทอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เรือนจำจังหวัดชัยนาทอบรมผู้ต้องขัง หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา11 ก.พ.62 นายปริญญา โพธิสัตย์ เครดิตฟรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิด โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง หลักสูตร“การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) รุ่นที่ 9 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง หมู่ 4 สล็อต ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาทนายสมศักดิ์…