ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จัดพิธี ปิด โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ”

ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา จัดพิธี ปิด โครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ”

วันนี้ ( 2 ต.ค.63 ) ที่ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ นายนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน เครดิตฟรี ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ” ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กรมราชทัณฑ์ โดยมี นางสาวสุธัญญา ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา กล่าวรายงานตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา…
เรือนจำชัยนาทอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เรือนจำชัยนาทอบรมผู้ต้องขังหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

เรือนจำจังหวัดชัยนาทอบรมผู้ต้องขัง หลักสูตร “การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา11 ก.พ.62 นายปริญญา โพธิสัตย์ เครดิตฟรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิด โครงการอบรมผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง หลักสูตร“การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง” (หลักสูตร 5 เดือน) รุ่นที่ 9 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง หมู่ 4 สล็อต ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาทนายสมศักดิ์…